Latest Entries »

Meditacijų Pakrantė

2014 m. Rugpjūčio  mėn. 2 d. 12:00 val.(šeštadienį)

RM 7     Romford

 

Mielieji,

 

 

Jūs visi,  visada kviečiami ir laukiami į meditacijas, kurios mus visada panardina į ypatingą šviesos erdvę, į Angelų išmintį. Padeda paleisti ne tik užsistovėjusius blokus, o taip pat perbalansuoti fizinio kūno ir visų subtilių kūnų energijas mumyse.

Meditacijų pagalba subrandiname save patį į sąmoningą suvokimą…pažvelgti naujai ne tik į vykstančius mūsų gyvenime įvykius, o taip pat pažadiname  savyje teisingą, teigiamą mąstymą… Tai puikus kelias pažinti savę, padėti sau ir pritraukti sėkmę.

Mielai kviečiu visus,  kurie jau išmokote ir tie, kurie  norėtų pradėti medituoti į meditacijas, kuriuos įvyks šį šeštadienį, 2014m. Rugpjūčio mėn. 2d. 12:00 val.

1. ”Meilės Deivė”- meditacija. Išmokime paleisti senas vibracijas esančias mumyse, leiskime keistis emocijoms, mintims ir materializuokime svajones.

2. Meditacija – “Išminties Paslaptys”. Išmokime patirti , ir suvokti išminties paslaptį, kartu patirdami save ir suvokdami tai naujai per džiaugsmą.

Pabaigoje vyks 45 min. “Gongo maudynės”- meditacija.
Su savimi galite atsivesti savo draugą.

 

Trukmė- 3,5 val.

Kaina- £30

Prašome registruotis:

Tel: 07723693080 arba

E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

 

Jūsų Sielos spindesys atveria Jums naujo pasaulio vartus.

Te Meilės išmintis užpildo Jūsų širdys.

Su Meile Laima.

 

2014m. Birželio mėn. 28 d. 13:00 val. (šeštadienį)

Romford RM7

 

Mielieji,

Norėčiau pranešti visiems, kad nuo Liepos mėnesio 1 dienos, trims savaitėms išvykstu į Lietuvą. Visi renginiai, meditacijos ir gydymo seansai bus atnaujinti po Liepos mėn. 20 dienos.  Taigi, naudodamasi proga mielai kviečiu visus norinčius dalyvauti gydomosiose meditacijose.

Šį savaitgalį vyks šios meditacijos:

1.”Angelų Meilė”- Meditacija. Tai kelionė, kuri panardins mus į galingas meilės energijas… Atverdami savo širdį atversime džiaugsmo ir gėrio energijas.

2.”Auksinės Šviesos” – Meditacija. Ši meditacija panardins mus į ypatingąsias  Šviesos vibracijas ir padės persibalansuoti visų esančių mumyse lygmenų energijoms. Tai patirtis, kurios pagalba galėsite paruošti savo sąmoningumą įžengti į naują lygmenį. O  tai gali  padėti pakeisti ne tik požiūrį į daugelį dalykų, bet ir priimti naudingus sprendimus ir gražius planus dabarčiai ir ateičiai.

3.Turėsite galimybę pasimėgauti 45 min. “Gongo Maudynės” – Meditacija.

Su savimi galite atsivesti draugą (ę).

Trukmė – 3,5 val.

Kaina – £30

Prašome užsiregistruoti iš anksto.

Dėl papildomos informacijos skambinkite:

 

Tel.: 07447984440 arba

E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

 

Tegul Jūsų Sielos spindesys atveria Jums naujo pasaulio vartus.

Te užpildo Jūsų širdis Meilės išmintis.

Su Meile Laima.