Atversta “Gyvenimo Knyga”

2013m. Kovo mėn. 16 d. 18:30 val. (šeštadienį)
Romford RM7

Mielieji,     

Jūsų “Gyvenimo Knyga” – Jūsų pačių rankose.
Mielai kviečiu visus norinčius dalyvauti šį Šeštadienį Kovo 16d. 18:30 val. į 3-jų valandų trukmės  “Gongo Pudža”.  (Kelionė į save, skambant paslaptingiems Gongo garsams).

         Gyvenimo knyga krykščionybėje žinoma, kaip knyga , kurioje Dievas užrašo asmenų, kurių likimas yra dangus arba rojus, vardus. Daugelio religijų ir dvasinių tėkmių srityje egzistuoja analogiškos sampratos. Senovės indų tikėjimai paaiškina šį unikalų reiškinį, kaip Akašos Užrašai.

         Akašos užrašai- tai energetinis kiekvienos minties, veiksmo, emocijos ir patirties ir viso, kas buvo patirta laike ir erdvėje atspindys. Tai yra eterinė holograminė informacija žmogaus sąmonės praeičiai, dabarčiai ir ateities potencialui.

Energija, kuri sudaro Akašos užrašus yra – Meilės energija.  

Žinojimas ir patirtis, kurie yra Akašos užrašuose prasiskverbia pro subtilią substanciją vadinama Akaša, kuri apibudina Meilės energiją, prasismelkiančią  ir kuriančią viską visatoje.  Akaša yra visur ir visada bet kuriuo metu. Intuicijos ir žinojimo blyksniai,  kurie apšviečia mus yra ištraukiami iš Akašos Užrašų.  Akašos Užrašai susidaro iš visos praeities, dabarties ir ateities galimybių, gailestingumo ir džiaugsmo vibracijų dėka. Tos vibracijos yra tarytum visatos DNR. Jos turi visą kolekciją to kas buvo praeity ir turi pilną rinkinį informacijos apie ateities galimybes. Kiekviena siela turi nuosavą unikalų Akašos Užrašą.

         Vienintelis būdas suprasti Akašos Užrašus yra vizualizuoti juos į knygą, sudaryta iš pilnos mūsų Sielos istorijos ir taip pat kiekvieną aspektą kuo mes esame ir viso mūsų ateities potencialo. Ši metaforinė knyga yra ant tiek didelė, kad ji negalėtų įsikūnyti į fizinį pavidalą. Vietoj to ji yra įrašyta energetiškai, Meilės vibracijų, kurios sukūria viską šioje visatoje pavidalu.

         Kartą per metus (prieš krikščionių velykas) susikuria tokios sąlygos, kada vibracijos sklindančios iš visatos yra labiausiai pasiekiamos kiekvienam iš mūsų.  Mes galime lengvai įsiterpti į jų srautą medituodami, melsdamiesi arba apsivalydami pasninko pagalba. Įsiterpiant į visatos vibracijas mes galime apsijungti su jomis , keičiant savo ateities galimybes. Kitais žodžiais tariant, kiekvienas iš mūsų turi galimybę keisti savo gyvenimo knygą.

Gong
Daugelis mokytojų skaito, kad geriausias būdas sustiprinti šių energijų kaitą su visata galima pasiekti Gongo pagalba. Gongo garso mistinėj erdvėj neegzistuoja Laikas, Erdvė, Visuma, o viskas apsijungia į vieną  egzistenciją begaliniame Laike. Tuo pačiu garsas subtiliai prasismelkia ir apsijungia su žemės, planetų ir visatos energijų vibracijomis, keisdamas mūsų pačių vibruojamus dažnius ir sudarant galimybę ižengti į subalansuotą ateitį.
Perrašydami “Gyvenimo Knygą”, turėdami didesnį patyrimą ar žinojimą, leiskime keistis mūsų ateities galimybėm…Su savimi galite atsivesti draugą (ę).
Galite pranešti savo pažįstamam.

Trukmė – 3 val.
Kaina – £20
Prašome užsiregistruoti iš anksto. (vietų skaičius ribotas).
Dėl papildomos informacijos skambinkite:

Tel.: 07447984440 arba
E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

Jūsų Sielos spindesys atveria naujo pasaulio vartus  Jums.
Te Meilės išmintis užpildo Jūsų širdys.

Su Meile Laima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s