Atversta Gyvenimo Knyga

2013m. Kovo mėn. 22 d. 13 val. (šeštadienį)

Romford RM7

Atversta gyvenimo knyga…

Bet…

Ką tai reiškia?

 

Kartą per metus (prieš krikščionių velykas) susikuria tokios sąlygos, kada vibracijos sklindančios iš visatos yra labiausiai pasiekiamos kiekvienam iš mūsų.  Mes galime lengvai įsiterpti į jų srautą medituodami, melsdamiesi arba apsivalydami pasninko pagalba. Įsiterpiant į visatos vibracijas mes galime apsijungti su jomis , keičiant savo ateities galimybes. Kitais žodžiais tariant, kiekvienas iš mūsų turi galimybę keisti savo gyvenimo knygą.

 

        Gyvenimo knyga krykščionybėje žinoma, kaip knyga , kurioje Dievas užrašo asmenų, kurių likimas yra dangus arba rojus, vardus. Daugelio religijų ir dvasinių tėkmių srityje egzistuoja analogiškos sampratos. Senovės indų tikėjimai paaiškina šį unikalų reiškinį, kaip Akašos Užrašai.

        Akašos užrašai- tai energetinis kiekvienos minties, veiksmo, emocijos ir patirties ir viso, kas buvo patirta laike ir erdvėje atspindys. Tai yra eterinė holograminė informacija žmogaus sąmonės praeičiai, dabarčiai ir ateities potencialui.

Energija, kuri sudaro Akašos užrašus yra – Meilės energija.  

Žinojimas ir patirtis, kurie yra Akašos užrašuose prasiskverbia pro subtilią substanciją vadinama Akaša, kuri apibudina Meilės energiją, prasismelkiančią  ir kuriančią viską visatoje.  Akaša yra visur ir visada bet kuriuo metu. Intuicijos ir žinojimo blyksniai,  kurie apšviečia mus yra ištraukiami iš Akašos Užrašų.  Akašos Užrašai susidaro iš visos praeities, dabarties ir ateities galimybių, gailestingumo ir džiaugsmo vibracijų dėka. Tos vibracijos yra tarytum visatos DNR. Jos turi visą kolekciją to kas buvo praeity ir turi pilną rinkinį informacijos apie ateities galimybes. Kiekviena siela turi nuosavą unikalų Akašos Užrašą.

        Vienintelis būdas suprasti Akašos Užrašus yra vizualizuoti juos į knygą, sudaryta iš pilnos mūsų Sielos istorijos ir taip pat kiekvieną aspektą kuo mes esame ir viso mūsų ateities potencialo. Ši metaforinė knyga yra ant tiek didelė, kad ji negalėtų įsikūnyti į fizinį pavidalą. Vietoj to ji yra įrašyta energetiškai, Meilės vibracijų, kurios sukūria viską šioje visatoje pavidalu.

1.”Akašos Meditacija”. Tai meditacinė kelionė, padedanti apsijungti su  Išminties ir Meilės Šviesa, giliau pažinti mūsų egzistencija ir prisiliesti prie Akašos Užrašų.

2.”Meditacija – Ateities galimybių pasirinkimas”. Tai suvokimas ir patyrimas esančių ateities galimybių ir jų pasirinkimo būdų.

 

3. Pabaigoje galėsite pasimėgauti 45 min. “Gongo Maudynės” – Meditacija.

Su savimi galite atsivesti draugą (ę).

Galite pranešti savo pažįstamiems.

Trukmė – 3,5 val.

Kaina – £30

Prašome užsiregistruoti iš anksto. (vietų skaičius ribotas).

Dėl papildomos informacijos skambinkite:

Tel.: 07447984440 arba

E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

Jūsų Sielos spindesys atveria naujo pasaulio vartus  Jums.

Te Meilės išmintis užpildo Jūsų širdys.

Su Meile Laima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s