Meditacijų Pakrantė

2015m. Gruodžio mėn.  5 d. 13:00 val. (šeštadienį)

Romford RM7

Mielieji,

Taip dažnai ieškome meilės, džiaugsmo, gerumo, laukdami ramybės ir gero šilto jausmo viduje.  Dažnai pavagstame ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai nuo įvykių,  kurie vyksta aplink mus. Kartais nepajėgiame  “patempti” sukaupto didžiulio negatyvumo, nuoskaudų, išgyvenimų ir baimių bagažo.

Meditacijų  erdvė  sukuria ramybės, švelnumo, meilės, gerumo ir Šviesos tyrą erdvę. Pasinėrę į šią gražią erdvę, kiekvienas iš mūsų padedame patys sau sugrįžti į švelniai subtylias gerumo energijas, kurios sugražina mus į vidinę Tylą, dvasios stiprybę o taip pat sudaro mums sąlygas  subręsti  į gražią asmenybę atėjusią į šią žemę praeiti savo kelią. Gerų emocijų tyrumas padeda jausti švelnią meilę savo širdyje, kurti gražias mintis, gražius planus ir troškimus. Šiuo būdu prasideda gražios “karmos” kūrimas.

Mielai kviečiu visus norinčius prisijungti  ir padalyvauti jums skirtose šį šeštadienį meditacijose:

1. “Archangelo Michailo – meditacija”.

Archangelas Michailas yra vienas iš svarbiausių Archangelų Dieviškoje hierarchijoje. Dažnai vadinamas globėju arba saugotoju, kartais – Išgyjimo Angelu. Archangelas Michailas suteikia mums apsaugą, stiprybė, ryžtą, tvirtumą  ir paskatina mus kurti gyvenime pakitimus, kurie padės dvasiškai augti. Papuolę į skaisčiąją Archangelo Michailo Šviesą – išnyksta baimė ir nepasitikėjimas savimi, kurių vietą užima stiprybė, gauta iš šios šviesos.

2. ”Meilės Angelai” – meditacija.

Atversime savo meilę giliai slypinčią mūsų širdies kloduose ir apsijungsime su Meilės Angelais į vieną Aukščiausią Besąligišką Meilę, pažadindami ir atverdami visas gražias, švelnias ir subtilias energijas savyje.

3. Turėsite galimybę pasimėgauti 45 min. “Gongo Maudynės” – Meditacija.

Su savimi galite atsivesti draugą (ę).

Trukmė – 3,5 val.

Kaina – £30

Visus norinčius prisijungti prie šių meditacijų, prašau pranešti iš anksto.

Dėl papildomos informacijos skambinkite:

Tel.: 07447984440 arba

E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

Tegul Jūsų Sielos spindesys atveria Jums naujo pasaulio vartus.

Te užpildo Jūsų širdis Meilės išmintis.

Su Meile Laima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s