“Atversta Gyvenimo Knyga” – Meditacijos

2016m. Kovo mėn.  12 d. 11:00 – 18:00 val. (šeštadienį)

Romford RM7

          Mielieji,

            Atversta gyvenimo knyga…

                 Jos gyli prasmė…

                 Ir paslaptis…

Kartą per metus (prieš krikščionių velykas) susikuria tokios sąlygos, kada vibracijos sklindančios iš visatos yra labiausiai pasiekiamos kiekvienam iš mūsų.  Mes galime lengvai įsiterpti į jų srautą medituodami, melsdamiesi arba apsivalydami pasninko pagalba. Įsiterpiant į visatos vibracijas mes galime apsijungti su jomis , keičiant savo ateities galimybes. Kitais žodžiais tariant, kiekvienas iš mūsų turi galimybę keisti savo gyvenimo knygą.

 

        Gyvenimo knyga krykščionybėje žinoma, kaip knyga , kurioje Dievas užrašo asmenų, kurių likimas yra dangus arba rojus, vardus. Daugelio religijų ir dvasinių tėkmių srityje egzistuoja analogiškos sampratos. Senovės indų tikėjimai paaiškina šį unikalų reiškinį, kaip Akašos Užrašai.

        Akašos užrašai- tai energetinis kiekvienos minties, veiksmo, emocijos ir patirties ir viso, kas buvo patirta laike ir erdvėje atspindys. Tai yra eterinė holograminė informacija žmogaus sąmonės praeičiai, dabarčiai ir ateities potencialui.

Energija, kuri sudaro Akašos užrašus yra – Meilės energija.  

Žinojimas ir patirtis, kurie yra Akašos užrašuose prasiskverbia pro subtilią substanciją vadinama Akaša, kuri apibudina Meilės energiją, prasismelkiančią  ir kuriančią viską visatoje.  Akaša yra visur ir visada bet kuriuo metu. Intuicijos ir žinojimo blyksniai,  kurie apšviečia mus yra ištraukiami iš Akašos Užrašų.  Akašos Užrašai susidaro iš visos praeities, dabarties ir ateities galimybių, gailestingumo ir džiaugsmo vibracijų dėka. Tos vibracijos yra tarytum visatos DNR. Jos turi visą kolekciją to kas buvo praeity ir turi pilną rinkinį informacijos apie ateities galimybes. Kiekviena siela turi nuosavą unikalų Akašos Užrašą.

        Vienintelis būdas suprasti Akašos Užrašus yra vizualizuoti juos į knygą, sudaryta iš pilnos mūsų Sielos istorijos ir taip pat kiekvieną aspektą kuo mes esame ir viso mūsų ateities potencialo. Ši metaforinė knyga yra ant tiek didelė, kad ji negalėtų įsikūnyti į fizinį pavidalą. Vietoj to ji yra įrašyta energetiškai, Meilės vibracijų, kurios sukūria viską šioje visatoje pavidalu.

 

Mes nebegalime pakeisti praeities, laikas nenumalšinamai juda tik į priekį. Gyvename dabartyje susikūrę aplink save savo pasaulį ir tikimės geresnės ateities. Bet egzistuoja būdas, pasirinkti savo ateitį, remiantis praeities patirtimi.

Egzistuoja tam tikras energijų arhyvas, į kurį kartą į metus galime patekti daug lengviau, negu bet kokiu metu.   Šis palankus laikas pažvelgti į juos yra dabar. Pasiruošti lengviau priimti “gyvenimo knygą” savyje, gali padėti meditacijos.

Taigi mielieji tą ypatingą  laiką, kuriame vyksta ypatingas galimybių pasikeitimas, skiriu jums meditacijų dieną:

1.”Akašos Meditacija”. Tai meditacinė kelionė, padedanti apsijungti su  Išminties ir Meilės Šviesa, giliau pažinti mūsų egzistencija ir prisiliesti prie Akašos Užrašų.

2.”Meditacija- Ateities galimybių pasirinkimas”. Tai suvokimas ir patyrimas esančių ateities galimybių ir jų pasirinkimo būdų.

3.”Auksinė Archangelo Metatrono Šviesa”- meditacija. Tai meditacija, kurioje turėsime galimybę pasinerti į auksinę Archangelo Metatrono šviesą. Archangelas  Metatronas spinduliuodamas ją padės atskleisti visas dvasines vertybes jumyse, suvokti “asmenybės įpatingumą” ir troškimą gyventi žemėj, suteikdamas visiems mums dar daugiau meilės ir šviesos.

4.“Žemės čakra” – Meditacija. Tai žemės čakros, kuri randasi kojų paduose, energijos atstatimas, suaktyvinimas ir subalansavimas. Šios meditacijos metu taip pat patirsite gilų savęs suvokimą, atverianti vidinę laisvę, stiprybę, harmoniją,  džiaugsmą ir balansą savyje.

Galimybė patirti gydymą dainuojančiais dubenėliais – (taip pat praktiniai užsiėmimai – kaip išsilaisvinti iš streso, baimės, nepageidautinų emocijų ir energijų – suaktyvinant  juoko, džiaugsmo ir geros būsenos energijas.)

Arbatos pertraukėles metu pasistengsiu atsakyti  į visus jus dominančius klausimus.

5.Užbaigsime dieną  30-ties minučių Gongo Pudžia.

Su savimi galite atsivesti draugą (ę).

Trukmė – 7 val.

Kaina – £40

Visus norinčius prisijungti prie šių meditacijų, prašau pranešti iš anksto.

Dėl papildomos informacijos skambinkite:

Tel.: 07447984440 arba

E – mail:               laimalight@yahoo.co.uk

Te visi  keliai veda Jus per Išmintį…

Ir lai būna užpildyti džiaugsmo skambesiu.

Su Meile Laima.

Advertisements

One thought on ““Atversta Gyvenimo Knyga” – Meditacijos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s