Weekly Blessings

Untitled-1 13-05-13

Mes mokomės vieni iš kitų. Jei mes turėtume išmintį tai pamatyti, tada būtumėm dvigubai palaiminti.